Київський Словарь
Пам'ятники Київа
Київські ВУЗи
Дипломатична Академія України 1
перше Реальне училище
церква Олександра Невського

Збільшити...(фото 2007р.)

знак академії

Збільшити...(фото 2007р.)

Збільшити...(фото 2007р.)

ромб Димломатической академии Украины

Збільшити...(фото 2007р.)

Дипломатична Академія України
Михайлівська площа

 (фото 2019р.)

монета НБУ

Киев Первое реальное училище 1900г.

Киев Первое реальное училище 1900г.

Киев Первое реальное училище 1911г.

Киев Первое реальное училище 1900г.

Киев Первое реальное училище 1900г.

Киев Первое реальное училище 1900г.

Київське перше Реальне училище (арх. А.В.Беретті, 70-ті роки ХІХст.)
Михайлівська площа (фото 1890-1900)

Киев Первое реальное училище 1911г.

форма гимназистов и реалистов Российской империи   1900г.

Киев

відкриття пам'ятника княгині Ользі (1911р.)
навпроти першого Реального училища

форма реаліста, на відміну від гімназиста, була чорно-жовта

Киев Дипломатическая академия  церковь Александра Невского

Киев Первое реальное училище церковь Александра Невского

Киев Дипломатическая академия  церковь Александра Невского

маленька церква Олександра Невського (1901р.) у пристройці до Реального училища
(зараз це церква Діпломатичної Академії України)
вид від Федорівського монастиря

1 Дипломатичну академiю України було утворено при Мiнiстерствi закордонних справ у 1995р.
Академія є провiдним навчальним закладом IV рiвня акредитацiї ВНЗ у системi пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв для роботи у сферi мiжнародних вiдносин. ДАУ готує дипломатичнi кадри i веде пiдготовку магiстрiв зовнiшньої полiтики.

Реальне училище - середній (семирічний) навчальний заклад у Російській імперії, у тому числі і в Україні.
На відміну від гімназій, у реальних училищах головна увага приділялася вивченню математики, фізики, природознавства та креслення.
Будинок першого київського Реального училища (арх. А.В.Беретті, 70-ті роки ХІХст.)  Copyright © Gennadiy Moysenko 2007-2019